Наш навчальний заклад
Новини
Структура та органи управління закладом


          Структура органів управління дошкільним закладом передбачена Статутом і включає в себе такі компоненти:
       загальні збори колективу, педагогічну раду, батьківський комітет, раду закладу.
           Кожна ланка будує свою роботу у відповідності з річним планом роботи закладу.
          Вищим органом управління в дошкільному закладі є загальні збори, де вирішуються найважливіші проблеми життєдіяльності колективу.     
         А також діє рада дошкільного закладу, до повноважень якої включено ряд питань навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської               діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.