Наш навчальний заклад
Новини
Результати моніторингу якості освіти
Результати діагностики готовності дітей старшого дошкільного віку до школи

     
       В 2018 році до школи було підготовлено 102 дитини. Вихователі старших груп №№5,6,7 разом з практичним психологом ЗШ №18 Степанюк І.В. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. Протягом квітня  з дітьми старших груп було проведено "Комплексну діагностику психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі" (О.Л.Нагула, Н.С.Гончар).

Аналіз результатів:

 

     Дослідження показало, що мотиваційна готовність дітей до навчання в школі, яка є важливим компонентом психологічної готовності сформована на високому рівні у 86 дітей, що становить 91% та на достатньому рівні у 8 дітей, що становить 9%.
 
     Розумові операції аналізу та узагальнення сформовані на високому рівні у 61 дитини, що становить 65%, на достатньому рівні - у 27 дітей, що становить 29%, на середньому рівні - у 6 дітей, що становить 6%. 
 
     Рівень розвитку психофізіологічних та інтелектуальних функцій, сформованості основних передумов навчальної діяльності - розвиток дрібної моторики, кінестетичної чутливості, здатність до тонкого зорового аналізу, утримування зорового образу, сприйнятого з дошки, і перенесення його на робочий бланк, рівень сформованості координації в системі «око - рука» сформований на високому рівні у 59 дітей, що становить 63%, на достатньому рівні - у 17 дітей, що становить 18%, на середньому рівні - у 18 дітей, що становить 19%.

 
    В листопаді 2017 року педагоги дошкільного закладу вивчали сомооцінку дітей старшого дошкільного віку за методикою В.Г.Щур "Сходинки". 

 

 

Дослідження показало, що в групі №5 (34 дитини):

 

Завищена самооцінка у 55% дітей (18чол);

Адекватна самооцінка - 6% (2 чол);

Занижена самооцінка - 39% (14 чол).

 

В групі №6 (20 дітей):

 

Завищена самооцінка - 40% (8чол);

Адекватна самооцінка - 50% (10чол);

Занижена самооцінка - 10% (2чол).

 

В групі №7 (20 дітей):

 

Завищена самооцінка - 60% (12чол);

Адекватна самооцінка - 40% (8чол). 

     

      Випускники нашого ДНЗ мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами підсумкових занять з різних розділів освітньої програми "Дитина".