Наш навчальний заклад
Новини
Методична скарбничка 2023-2024 н.р.
 
2023-2024 навчальний рік
Педагогічна рада "Формування здоров'язбережувальної компетенції дитини-дошкільника"
30 квітня 2024 року відбулося засідання педагогічної ради "Формування здоров'язбережувальної компетенції дитини-дошкільника". Правильна організація фізичного виховання дітей сприяє пробудженню у них інтересу до рухової активності взагалі, а також до конкретних видів фізичних вправ. Розвиток інтересу до рухів відбувається на основі життєвої потреби дитини бути сильною, сміливою, спритною. Здорова, фізично розвинена дитина, вірить у свої сили, бадьора, життєрадісна, повноцінно опановує принципи шляхетної поведінки у взаємодії з однолітками і дорслими, дбає про гармонійність свого буття, уважна до інших людей. Отже, фізичне виховання сприяє повноцінному фізичному розвитку дитини, підвищенню рівня функціональних та адаптаційних можливостей організму.
   
   
   
   
Педагогічна рада "Національно-патріотичне виховання
як засіб формування соціально-громадянської компетентності" 
28 лютого 2024 року відбулося засідання педагогічної ради "Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціально-громадянської компетентності". В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріорітетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов'язку захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. 
"Ми хочемо мати випускника, який буде цілісною особистістю, патріотом, відповідальним громадянином, інноватором, людиною, що може знаходити унікальні рішення, не губиться, критично мислить і бере на себе відповідальність" (Концепція НУШ)
   
   
   
   
   
   

Педагогічна  рада  "Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність"
29 листопада 2023 року відбулося засідання педагогічної ради "Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність". Багаторічний досвід упроваджекння освіти для сталого розвитку доводить ефективність педагогіки емпауерменту як прогресивної філософсько-педагогічної платформи для організації та здійснення освітнього процесу загалом і для реалізації завдань освіти для сталого розвитку зокрема. Під час ділової гри у педагогів було нестримне бажання творити, розвиватися, дізнаватися щось нове та цікаве. Учасники педагогічної ради виконували завдання за трьома сферами: екологічна, економічна, соціальна; дискутували стосовно збереження довкілля; визначили цінності сталого розвитку; створювали колажі; висловлювання побажання планеті Земля. Наприкінці підсумували: аби змінити щось на краще в цілому світі, кожен з нас має зробити перший крок. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


МАЙСТЕР-КЛАС
"ЕКОЛОГІЧНИЙ HAND-MADE" (18.04.2024)
Мета: Формувати екологічно-свідому особистість в процесі творчої роботи з природним матеріалом та вторинною сировиною. Розширити уявлення про вторинне використання викидного матеріалу. Спонукати бачити у вживаних речах певні образи та виявляти творчий потенціал і фантазію. Розвивати художньо-конструктивні здібності. Виховувати потребу у бережливому ставленні до природного середовища шляхом вторинного використання вживаних речей.
Завдання: Навчитись використовувати натуральні матеріали у поєднанні з сучасними техніками і технлогіями. Ознайомити з напрямками дизайну, який сприяє утилізації використаних матеріалів. Сприяти усвідомленню функцій природи в житті людини та її самоцінності. Розвивати вміння і навички працювати з різними матеріалами.
Керівник: вихователь Світлана Гиленко
Учасники: педагоги ДНЗ 
  
  
  
  
 
МАЙСТЕР-КЛАС
"Я РОБЛЮ ЦЕ ТАК!" (21.03.2024)
Мета: Ознайомити учасників майстер-класу з різноманітністю методів та форм роботи з LEGO. Удосконалювати вмыння практично застосовувати безмежний світ цеглинок LEGO, сприйняти гру по-новому та по-іншому переосмислити процес навчання. Навчити практично застосовувати теоретичні знання у навчально-виховному процесі.
Керівник: вихователь Людмила Бондар
Учасники: педагоги ДНЗ 
  
  
  
  
 
МЕТОДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
"ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  (19.03.2024)
Мета: Актуалізувати й розширювати знання педагогів щодо використання здоров'язбережувальних технологій у дошкільній освіті. Сприяти обміну педагогами досвідом щодо використання здоров'язбережувальних технологій, зокрема арт-терапії (звукотерапії, музикотерапії, квіткотерапії), оздоровчих технологій, різновидів масажу (кісточковий, антистресовий масаж), елементів хатха-його та дихальної гімнастики. Створювати сприятливі умови для обміну думками. Підвищувати рівень професійної майстерності педагогів.
Керівник: вихователь-методист Тетяна Крамар
Учасники: вихователі ДНЗ 
  
  
  
  
 
МАЙСТЕР-КЛАС 
"ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ, МИСЛЕННЯ ТА УВАГИ" (27.02.2024)
Мета: Розширити і збагатити знання педагогів про використання методів і прийомів ейдетики для розвитку пам'яті, мислення та уваги. 
Завдання: Удосконалити знання педагогів про розвиток психічних процесів дошкільнят і вміння застосовувати прийоми для їх розвитку. Познайомити з методами і прийомами ейдетики на основі ігор і їх використання в роботі. Розвивати мислення, уяву, фантазію. Налаштувати на позитивні емоції, налагодження співпраці між педагогами.
Керівник: вихователь Людмила Бондар
Учасники: педагоги ДНЗ 
  
  
  
  
ІНТЕРАКТИВНИЙ СЕМІНАР
"УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"  (31.10.2023)
Мета: Розширення знань педагогів про види, форми діяльності, засоби реалізації ідей освіти сталого розвитку в роботі з дітьми та батьками.
Завдання: Мотивувати у педагогів потребу щодо використання освіти для сталого розвитку та формування екологічної свідомості дітей. Закріпити визначення понять "сталий розвиток", "стале суспільство", "екологічний слід", "педагогіка емпаурменту". Ознайомити з видами, формами діяльності, засобами щодо формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток на підставі вимог БКДО. Розкрити специфіку проведення занять з освіти сталого розвитку з дітьми дошкільного віку, особливостей реалізації педагогіки "емпаурменту". Розвивати аналітичні здібності педагогів.
Керівник: вихователь-методист Тетяна Крамар
Учасники: вихователі ДНЗ 
  
  
  
 
 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР "ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ" (17.10.2023)
Мета: Розширити та уточнити знання педагогів з основних напрямів (зміни) патріотичного виховання дітей дошкільного віку, сприяти оволодінню сучасними основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників в умовах сьогодення, методикою організації дитячого колективу.  
Керівник: вихователь-методист Тетяна Крамар
Учасники: педагоги ДНЗ
 
 
  
  
  
  
  
  
 
МАЙСТЕР-КЛАС "ВПЛИВ КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ ВПРАВ
НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ТА МИСЛЕННЯ ДИТИНИ" (28.09.2023)
 
Мета: Ознайомити учасників майстер-класу з ефективними кінезіологічними вправами, які сприяють розумовому та фізичному розвитку дошкільників. Відпрацьовувати спільно з учасниками майстер-класу послідовність дій і прийомів роботи по застосуванню кінезіологічних вправ в роботі з дошкільниками. Підвищити мотивацію по оволодінню нетрадиційними методиками, їх широкому застосуванню під час спільної діяльності з дитиною.
Керівник: вихователь Оксана Мельник
Учасники: педагоги ДНЗ
  
  
  
  
  
  
  
        
  

 ТРЕНІНГ "ФОРМУЄМО В ПЕДАГОГІВ НАВИЧКИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ" (21.09.2023)
 
Мета: Навчити педагогів ставити собі за мету та йти до неї впродовж усього виступу. Ознайомити із системою підготовки до публічного виступу. Розробити варіанти самопрезентації. Відпрацювати технологію публічного виступу. 
Керівник: вихователь-методист Тетяна Крамар
Учасники: педагоги ДНЗ