Наш навчальний заклад
Новини
Наші досягнення
Звіт 
про підсумки методичної роботи ДНЗ № 61 
в 2013-2014 н.р.
  Організація навчально-виховного процесу в 2013-2014 н.р. здійснюється згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на реалізацію «Програми розвитку ДНЗ», забезпечення державної політики щодо охорони життя і здоров'я дітей та громадянського виховання, створення креативного мовленнєвого середовища, формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника, розвиток творчого потенціалу, здібностей дитини в різних соціальних інституціях як джерела духовності майбутнього громадянина України. і спрямовувалась на реалізацію основних завдань дошкільного закладу:
 • Сприяння формуванню краси людських стосунків та духовних цінностей в дошкільному дитинстві;
 • Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культуру безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров'я малят;
 • Розвиток творчої особистості дітей дошкільного віку в процесі залучення дошкільнят до народної скарбниці;
 • Забезпечення розвитку фізично та психічно здорової особистості відповідно до вимог сучасності та Базового компоненту дошкільної освіти.
Протягом навчального року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Проводилась чітка, систематична робота спрямована на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично - прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»(нова редакція) та перспективного планування атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу на 5 років в 2013-2014 навчальному році атестовано 2 педагоги:
• Крукова Ольга Борисівна - відповідає займаній посаді. Відподає раніше присвоєному 9 т.р. та педагогічному званню «вихователь-методист». Нагороджена грамотою УООДА;
• Шевчук Світлана Григорівна - відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Нагороджена грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради.
Педагоги підвищили свій рівень фахової майстерності шляхом навчання на курсах при ВІПОПП, що становить 100% виконання перспективного плану підвищення кваліфікації на 2013 - 2014 н. р.. Серед них: вихователь-методист, Ткач Л.О.; вихователі: Бондар К.В., Троцай Л.Е., Назарчук О.М., Бондар Л.В..
З метою підвищення кваліфікації молоді педагоги ДНЗ відвідували методичні об'єднання міста, «Школу молодого вихователя», школу «Вихователь - стажер», підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар - практикум, проблемний семінар, педгодини, педагогічні посиденьки, консультації, педагогічні читання тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів.    Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.
  Так, у листопаді була проведена педрада на тему: «Визнання пріоритету духовного розвитку дошкільника». Педагогами були представлені змістовні та цікаві матеріали, та проведено конкурс педагогічних знахідок.
 У лютому було проведено педраду: «Безпечні умови життєдіяльності дітей у дошкільному закладі», яка пройшла у вигляді ділової гри; педагогам було запропоновано вирішення ситуацій нетрадиційними способами.
 Педрада «Декоративна діяльність як засіб і середовище особистісного розвитку дошкільника» була проведена в цікавій нетрадиційній формі (банк ідей, педагогічна панорама, аукціон ідей). Слід відмітити педагогів, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних рад: Перката С.В., Христич С.В., Шевчук С.Г., Назарчук О.М., Крукова О.Б., Мельник О.А., Троцай Л.Е..
 Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: сюжетне заняття «Формування краси людських стосунків у дітей дошкільного віку» спрямоване на формування моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності (старша група №11, вихователь Назарчук О.М.), «Організація навчальних ситуацій з безпеки життєдіяльності протягом дня в групах раннього віку» міні-заняття «На гостини до Катрусі» (групи раннього віку №3, 4, вихователі Шевчук С.М., Рудинська Л.І.), «Декоративна діяльність як засіб і середовище особистісного розвитку дошкільника» інтегровані заняття (середня група №10, вихователі Григорук Л.М., Гиленко С.В.).
 З метою покращення роботи з організації мовленнєвих занять в 2013-2014н.р. працював семінар-практикум «Організація мовленнєвої діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку», що дало змогу підвищити компетентність педагогів у використанні сучасних підходів до формування світогляду дошкільників засобами художнього слова, але анкетування молодих педагогів дало змогу виявити, що над проблемою організації мовленнєвої діяльності з дітьми необхідно продовжувати працювати і в наступному навчальному році.
 Серед розмаїття форм методичної роботи слід виокремити роботу творчої групи під керівництвом вихователя Троцай Л.Е. з питань «Гендерне виховання - як чинник фізичного та психічного здоров'я дошкільників». Робота у складі групи дала можливість педагогам не лише підвищити рівень професійної майстерності щодо організації роботи з гендерного виховання, а й сприяла вивченню та впровадженню позитивного педагогічного досвіду, інноваційних методик, технологій.
 Значна робота в напрямку підвищення фахової компетентності педагогів щодо організації праці з дітьми раннього та дошкільного віку «Трудове виховання дошкільників, як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку» (керівник групи: Головатюк Л.П.).
 Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність. Протягом 2013 - 2014 навчального року педагогами закладу були підготовані і продемонстровані такі майстер-класи: «В ігри граємось - гарно розвиваємось» (вихователь: Кушніренко О.В.), «Віршуємо змалку» (вихователь: Крукова О.Б.), «Складання казок дітьми» (вихователь: Перката С.В.), «Вчимося читати» за методикою Л.Шелестової (вихователь: Бондар К.В.)
 У ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної компетентності педагогів.
Інноваційна діяльність закладу була нерозривно пов'язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2013-2014 навчальному році здійснювалось впровадження таких інновацій:
 • Л. Шелестова «Вчимося читати» (вихователь: Бондар К.В.)
 • Г.С. Тарасенко «Дивосвіт» (вихователь: Наконечна В.Д.)
 • О.Ісайкова «Пальчикові ігри та інсценівки» (вихователь: Мосійчук Н.М.)
 • Н.Гавриш «Мовленнєво - творча діяльність дітей дошкільного віку» (вихователі: Перката С.В., Троцай Л.Е.)
 • М. Шуть «Школа ігоромайстерності» (музичні керівники: Шевчук С.Г., Христич С.В.)
 • Є.Л.Колосарьова «Дошкільний навчальний заклад і сім'я» (вихователі: Головатюк Л.П., Мосійчук Н.М.)
 • Петінова-Семенюк Л.П. «Нетрадиційні техніки в ЗД» (вихователь: Крукова О.Б.)
 • Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку» (вихователь: Перката С.В.).
 У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Розроблено комплексно-цільову програму «Управління інноваційними процесами в ДНЗ». Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її подальшого планування та проведення.
 Завершено узагальнення досвіду педагогічної діяльності вихователя Крукової О.Б. «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку» (робота з нетрадиційними техніками в зображувальній діяльності, бісером та паєтками). Результати досвіду систематизовано в навчально методичному посібнику «Чарівні намистинки».
 Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок. З метою впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо-виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей педагогами дошкільного навчального закладу протягом навчального року успішно реалізовано освітні проекти: Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про час «В ногу з часом ми йдемо» (автор: Крукова О.Б.) - даний проект був представлений у конкурсі освітніх проектів у дошкільній освіті міста - 2013., «Подорож до країни здоров'я» (автор: Горецька Г.В.), «Чарівні звуки музики» (автори: Шевчук С.Г., Христич С.В.) та ін.
Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено міні-методкабінети посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог. Слід відмітити вихователів Головатюк Л.П., Горецьку Г.В., Кушніренко О.В., Григорук Л.М., Шевчук С.М., Романюк А.Л., Рудинську Л.І., Назарчук О.М., Наконечну В.Д., Мельник О.А., Мосійчук Н.М., Перкату С.В., Бондар Л.А., Крукову О.Б., Бондар Л.В., Бондар К.В., Гиленко С.В., Троцай Л.Е., Шевчук С.Г., Христич С.В., навчально - виховна робота яких носила сучасний, інноваційний характер, відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей.
 Педагогічний колектив закладу активно приймав участь у методичній роботі міста, а саме:
 • вихователь, Горецька Г.В., прийняла участь у міському конкурсі «Вихователь року» - виборола перемогу в номінації «вихователь-ерудит» та приз глядацьких симпатій; нагороджена грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради та цінними подарунками;
 • МО для музичних керівників на тему «Розвиток творчої особистості дошкільника засобами театралізованої музичної діяльності», під час якого музичні керівники, Шевчук С.Г., Христич С.В., поділилися досвідом роботи та презентували авторську музично-дидактичну гру «Музичні пригоди»; 
 • майстер-клас для вихователів ІІ-х молодших груп «Використання інноваційних технологій в процесі ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з кольором «День народження жовтої фарби»» під час заходу педагог-майстер, Перката С.В., представила власні напрацювання за методикою Л.Шульги: посібник «Кольорова країна», збірку дитячих віршів «Мовленнєві перлинки від Світланки та Даринки»;
 •  заняття для слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації при ВОІПОПП «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності» драматизація казки «Коза-Дереза» (старша група №11, вихователь Назарчук О.М.);
 • вихователь-методист ДНЗ, Ткач Л.О., керівник МО для вихователів груп раннього віку;
 • Ткач Л.О. та Горецька Г.В. свої напрацювання систематизували у навчально-методичному посібнику «Формування уявлень дітей про оздоровчі сили природи «Лісова книга здоров'я» та представили його на міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань» і вибороли ІІІ місце;
 • музичні керівники, Шечук С.Г. та Христич С.В., представили на загал Калейдоскоп авторських музично - дидактичних ігор «Музичні пригоди».
 Педпрацівники закладу володіють високою педагогічною майстерністю, творчі, ініціативні, здатні до нестандартних педагогічних дій, про що свідчать досягнення вихованців закладу в навчальному році:
 • юні спортсмени ДНЗ приймали участь в шаховому турнірі, Добродушенко Нікіта, вихованець старшої групи № 14;
 • робота вихованки молодшої групи №5, Максаєвої Ніколь. «Я снігуронька маленька» виборола перемогу в міському конкурсі «Зимова феєрія»;
 • вихованці дошкільного навчального закладу брали участь в міському фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка», у вокальному жанрі з композицією «Кульбабка» (Віталіна Данильчук), художнє читання «Родина» (Германюк Іуліанія) за що нагороджені Дипломами та Подяками;
 • родина Ані Грисюк, вихованки старшої групи № 12, прийняла участь у міському конкурсі «Колискова пісня» з авторською композицією «Колискова для доні».
 •  свята, роздуми про життя демонструвало місцеве телебачення в програмі «Діти про...» та висвітлено на шпальтах газети «Освіта Вінниччини».
 Також з метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота. Хороших результатів у даному виді діяльності досягли керівники наступних гуртків: «Чарівні намистинки» (робота з бісером та паєтами) (вихователь: Крукова О.Б.), «Золотий ключик» (вихователь: Назарчук О.М.), «Говоримо англійською» (Орлова О.І.), вокальний «Співаночка» (музичний керівник: Шевчук С.Г.), «Веселі музики» (музичний керівник: Христич С.В.), хореографічний «Перші кроки» (Мазур Я.Р.).
Окремою ланкою методичної роботи у 2013-2014 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми, діяв клуб родинного спілкування «Родинне сонцеколо».
 Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2013-2014 н. р. проведено загальні батьківські збори «Підготовка майбутніх першокласників - процес багатогранний» за участю педагогів загальноосвітньої школи І-ступеня із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням іноземних мов № 25.
 В 2013-2014 н.р. до школи було підготовлено більше 90 дітей. Вихователі старших груп активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти.
Вже є традицією для старших дошкільнят брати участь в святкуванні Першого та Останнього дзвоника; перехресне відвідування занять в дитячому садку та уроків в школі, особливо дітям подобаються сумісні заняття з ручної праці та творчості, а також уроки математики.
В жовтні та березні проводяться батьківські збори за участю вчителів початкової школи. Завдяки таким заходам батьки мають змогу познайомитися з першою вчителькою своїх дітей, з умовами прийому дітей до школи, налагодити тісну співпрацю з початковою школою. А як подобаються дітям та батькам сумісні свята та розваги: ось саме цього року в січні місяці в дитячому садку було проведено за участю учнів ЗШ №25 та дітей старшого дошкільного віку свято «Щедрівочка щедрувала...».
Пізнавальними та повчальними для дітей дошкільного віку є екскурсії до школи: до бібліотеки, музею школи, народознавчої кімнати, шкільних майстерень.
Чільне місце в діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу посіло розв'язання завдань фізкультурно-оздоровчого розвитку. Виконання відповідних заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло фізичному розвитку дітей. Це забезпечувалося:
 • системою занять з фізичної культури, гуртків, індивідуальних занять, впровадження інноваційних оздоровчих технологій;участю в різноманітних виставках, конкурсах, профілактично-оздоровчими заходами;
 • контролем за всебічним розвитком дітей, за дотриманням норм і правил гігієни харчування дошкільників.
 Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально - технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально - методичних посібників та іграшок в дошкільних закладах», нестандартним фізкультурним обладнанням і ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично - оздоровчих заходів.
Разом з тим медико-педагогічна робота потребує реалізації заходів, спрямованих на:
 • пом'якшення адаптації дітей до умов ДНЗ;
 •  профілактику росту сезонної захворюваності дітей;
 • зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей;
 • удосконалення системи загартовуючих заходів.
 Завдяки праці усього колективу, пошукам педагогами нових форм роботи з вихованцями і батьками, індивідуалізації, диференціації навчання та виховання, педагогічному колективу вдалося виконати поставлені завдання, зробити виховний процес цікавим, легкодоступним кожному вихованцю.
Але поряд з проробленою роботою існує ряд проблем на розв'язання яких необхідно звернути увагу:
 • не в повному обсязі реалізувалися завдання трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей;
 • потребує модернізації мовленнєве середовище дошкільного навчального закладу, яке б забезпечувало сталий інноваційний розвиток якості дошкільної освіти;
 • не систематизовано робота з усіх ланок громадянського виховання.
Причиною наявних проблем є:
• недостатній рівень компетентності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій;
• відсутність досвіду роботи у молодих педагогів.
Плануючи роботу педагогічного колективу, та колективу ДНЗ в цілому, на 2014 - 2015 навчальний рік, вважаємо за доцільне:
 Планувати роботу закладу відповідно до Програми розвитку закладу на 2014-2017н.р.;
 Навчально-виховний процес дошкільного закладу будувати за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальними програмами: «Грайлик», «Радість творчості», «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;
продовжувати роботу стосовно організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку;
активно вивчати та впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології, позитивний педагогічний досвід.
Завдання на 
2014 - 2015 навчальний рік
 • Продовжувати роботу щодо формування патріотичних почуттів у дітей раннього та дошкільного віку;
 • Формування у вихованців елементарної обізнаності про працю дорослих, інтересу і поваги до різних професій;
 • Сприяння мовленнєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці.